oito nove ummm doiss tress quatro seis cinco oito sete dez onzi doze